Skip to main content

Tiếng Anh Du học 2

Study English Series 2

Supplied: iStock

Tiếng Anh Du học Phần 2 cung cấp thêm các bài học tiếng Anh dùng cho mục đích du học và chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

Hãy chọn một bài học và theo dõi tập phim để tiếp tục học tiếng Anh.

Episodes:


Để học tiếng Anh mỗi ngày hãy tham gia Learn English Facebook page