Skip to main content

Tiếng Anh Du lịch

Tiếng Anh Du lịch
Tiếng Anh Du lịch.

ABC

Trong loạt bài này chúng tôi sẽ cùng các bạn theo chân hai khách du lịch trong một kỳ nghỉ.

Các bạn sẽ có dịp học hỏi cách giao tiếp bằng tiếng Anh khi chăm sóc và phục vụ khách hàng tại khách sạn, nhà hàng cũng như với vai trò của một hướng dẫn viên du lịch. Phần cuối của loạt bài còn giúp bạn chuẩn bị cho phỏng vấn xin việc.