Skip to main content

Tiếng Anh Du học 3

Study English Series 3

Supplied: iStock

Chứng chỉ IELTS là chìa khóa để đi du học tại các đại học và cao đẳng dạy bằng tiếng Anh.

Đây là loạt bài 26 tập do người dẫn chương trình Margot Politis thực hiện nhằm hướng dẫn các sinh viên về những yêu cầu trong kỳ thi và làm sao để vượt qua nó. Bạn có thể xem hết 26 bài trong phần 3 này tại đây.

Chọn một bài để theo dõi tập phim và các lời khuyên để học tiếng Anh tốt hơn.

Episodes:


Để học tiếng Anh mỗi ngày, hãy tham gia Learn English Facebook page