Skip to main content

Tiếng Anh Du học Australia

ELL_EFS

Photo: ABC

Loạt bài gồm 26 này sẽ giúp bạn chuẩn bị tiếng Anh cho thời gian du học và sinh sống ở Úc.

Trong loạt bài này, bạn sẽ theo dõi hành trình của bốn du học sinh tại thành phố Melbourne. Qua mỗi bài học bạn sẽ hiểu thêm về nền văn hoá và hệ thống giáo dục tại Australia. Bạn cũng sẽ có cơ hội luyện tập những mẫu câu và cách thức giao tiếp bằng tiếng Anh khi đi du học Úc.

Hãy chọn một bài học và nghe bài học để học tiếng Anh.

Để học tiếng Anh mỗi ngày hãy tham gia Learn English Facebook page.