Skip to main content

Cuộc sống Úc trong 10 từ

Sydney skyline
Sydney skyline.

Flickr CC: Michael McDonough

Cuộc sống của Úc như thế nào? Mọi người nghĩ, giao tiếp, tương tác, ăn uống, làm việc và giải trí bằng cách nào? Hãy tham gia cùng ba bạn trẻ mới đến Úc từ khu vực Châu Á Thái Bình Dương và cùng họ trải nghiệm một tuần 'bình dị' ở Úc. 


Để học tiếng Anh mỗi ngày, hãy tham gia vào Learn English Facebook page.