Skip to main content

Tiếng Anh Du học 1

Study English Series 1

Supplied: iStock photo

Tiếng Anh Du học là loạt chương trình dạy tiếng Anh cho học viên ở trình độ trung cấp và cao cấp, đặc biệt là những bạn học tiếng Anh để đi du học và chuẩn bị thi IELTS.

Tiếng Anh Du học - Chuẩn bị cho IELTS là chương trình được hợp tác sản xuất cùng với UTS:INSEARCH.

Chọn một bài học và xem chương trình cũng như đọc các lời khuyên giúp bạn học tốt hơn.

Bạn có thể xem hết 26 tập trong Chương trình Tiếng Anh Du học phần 1 với danh sách ở dưới.

Để tìm hiểu thêm về bài thi IELTS và làm thế nào để chuẩn bị cho kỳ thi này, hãy xem video Giới thiệu IELTS dưới đây:


Hướng dẫn của Phần 1 sẽ cho bạn thông tin tóm tắt về nội dung của mỗi bài học.

Episodes:


Để học tiếng Anh mỗi ngày, hãy tham gia Learn English Facebook page