Skip to main content

Chương trình Passport to English

Students
Three students experience in Australia.

ABC

Passport to English cho bạn cơ hội để trải nghiệm cảm giác ngồi trong một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh để đánh giá khả năng nghe nói của bạn.

Ba học sinh thực hiện ba cuộc phỏng vấn giả cho phim về những chủ đề bao quát mà có thể được hỏi trong cuộc thi. Những cuộc phỏng vấn này được dựng theo bài thi nói của IELTS. Các cuộc phỏng vấn được chia thành 3 phần, mỗi phần là một video ngắn.

Nội dung này được hợp tác phát triển với UTS: INSEARCH, một trung tâm chuyên cung cấp khóa học tiếng Anh và chuẩn bị cho IELTS.


Để học tiếng Anh mỗi ngày, hãy tham gia vào Learn English Facebook page.