Skip to main content

Chương trình Living English

Living English series
Living English series.

ABC

Theo dõi Chương trình Living English và làm quen với các nhân vật trong bộ phìm truyền hình 'Sisters and Brothers' để giúp bạn ôn lại những kỹ năng tiếng Anh cơ bản của mình. Chương trình 42 tập này xem đến ngôn ngữ được sử dụng trong các tình huống thường ngày như đăng ký nhận phòng khách sạn và miêu tả ai đó. 

Để học tiếng Anh mỗi ngày, hãy tham gia vào Learn English Facebook page.