Skip to main content

English Bites Phần 9

ell-studyinginthepark.jpg

Supplied: iStock

English Bites cho bạn một cách thú vị và bổ ích để giúp tăng cường kiến thức về tiếng Anh. Bạn có thể xem toàn bộ các tập phim của Phần 9 English Bites dưới đây.


Để học tiếng Anh mỗi ngày, hãy tham gia Learn English Facebook page